Hartelijk welkom op de speciale polisvoorwaardensite van CDS Verzekeringen.

Op deze site vindt u informatie over de polisvoorwaarden en de vervaldata die bij de door u afgesloten verzekering(en) horen.

Polisvoorwaarden.

U heeft bij uw polis een formulier ontvangen waarin u een uitleg heeft gekregen om de voorwaarden te bekijken, te downloaden of uit te printen. Dit formulier wordt toegestuurd bij nieuwe verzekeringen.

Mocht u het formulier niet bij de hand hebben dan volgen hier nog kort de instructies:

Stap 1: voer uw polis- of pakketnummer in.
Stap 2: selecteer de voorwaarden die u wenst in te zien.
Stap 3: via de menubalk kunt u de tekst printen of opslaan.

Mocht u de juiste voorwaarden niet kunnen vinden dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw assurantietussenpersoon. De gegevens van de tussenpersoon staan vermeld op de toegezonden polisbescheiden.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de bij het formulier opgenomen antwoordstrook. U krijgt de voorwaarden dan zo spoedig mogelijk thuis gestuurd.

Vervaldata verzekeringscontracten.

Per 1 maart 2010 gelden er andere regels voor het verlengen van de verzekering. Dit geldt voor alle particuliere verzekeringen met uitzondering van zorg-, arbeidsongeschiktheid- en uitvaartverzekeringen. Per 1 juli 2011 geldt dit ook voor de zakelijke verzekeringen, tenzij er uitdrukkelijk iets anders is afgesproken.

Om u te helpen bij het bepalen van de juiste keuze hebben wij op deze site, naast wat er reeds op uw polisbescheiden staat vermeld, nogmaals de informatie staan over de vervaldata van de afgesloten verzekering(en).

Een korte toelichting van de genoemde begrippen.
De premievervaldatum is de datum waarop de premie (jaar-, halfjaar-, kwartaal- of maandpremie) verschuldigd wordt.
De contractsvervaldatum vermeldt de datum dat het verzekeringscontract zal aflopen.

Na deze contractsvervaldatum zal het contract worden voortgezet als jaarcontract en is deze met een termijn van één maand schriftelijk opzegbaar, tenzij u er voor kiest om wederom de nieuwe termijn te accepteren. Voor dit laatste hoeft u bij contracten van één jaar niets te ondernemen. Voor contracten langer dan één jaar zal er opnieuw een akkoordverklaring dienen te worden ondertekend.

Voor vragen over deze termijnen of het opvragen van een akkoordverklaring kunt u contract opnemen met uw assurantietussenpersoon. De gegevens van de tussenpersoon staan vermeld op de toegezonden polisbescheiden.


Om de voorwaarden te kunnen bekijken, is de Adobe Reader vereist.
Klik klik hier om Adobe reader te downloaden hier om het programma gratis te downloaden.